Acto oficial del Colegio de Infermeria “A Prop Teu”

Col·legi d'Enfermeria de Barcelona.